Jana Burianová

PhDr. Jana Burianová

 

Vzdělání:            Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta: ruský jazyk-dějepis

Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta: rigorózní studium ukončené rigorózní zkouškou

                            Jihočeská univerzita České Budějovice, Pedagogická fakulta: anglický jazyk

 

 Praxe:                Střední zdravotnická škola, Praha 10 (1988-1989)

                            ZŠ a Gymnázium Dačice (1989-1990)

                            VŠE Praha, Fakulta managementu, Jindřichův Hradec (1997-2002)

                            Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec (od r. 2002 dosud)

 

Stáže:                 IPC Exeter, England: Developing Oral Fluency in English language classroom,  

                             SOCRATES grant (06 – 07/ 2004)    

                             

Realizované projekty GVN:   

2018 – 2019                       Česko-rakouský dějepisný projekt „Za železnou oponou“ (GVN – Gymnasium Zwettl), grant FMP Jihočeská Silva Nortica

2018 – 2020                       Mezinárodní projekt „We can´t change the world but we can at least make the change!“ programu EU Erasmus+ (GVN J. Hradec, Itálie, Turecko, Rumunsko)

2016, 2017                        Projekt „Život potom“ ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze (pilotní dějepisný projekt)

2012 – 2014                       Mezinárodní projekt T.R.E.A.S.U.R.E. programu EU Comenius (GVN J. Hradec, Řecko, Itálie, Turecko, Německo, Polsko)

2011 – 2012                       Česko-rakouský dějepisný projekt „Domov“ (GVN – Gymnasium Zwettl), grant FMP Jihočeská Silva Nortica

2008 – 2010                       Mezinárodní projekt „Travelling as an intercultural dialogue“ programu EU Comenius (GVN J. Hradec, Španělsko, Itálie)     

2008 – 2009                       Dějepisný projekt „Mnich – příběh jedné vesnice“ (pilotní projekt Pedagogické fakulty UK Praha: Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví)

Publikační činnost:       Almanach Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci, Jihočeský

                                         vlastivědný sborník, Zpravodaj Jindřichohradecka aj.

Zájmy:                             cestování, historie

Konzultační hodiny:     pátek 10.55 – 11.40 hodin, po předchozí domluvě

Kontakt:                           burianova@gvn.cz

Jana Burianová