Gymnázium Vítězslava Nováka

Maturitní zkouška 2024

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje školský zákon.

V profilové části školy mohou ověřovat odborné vědomosti a dovednosti žáků v souladu s oborovou profilací školy. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.

podrobné informace zde

 

Rozpis didaktických testů

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout