Gymnázium Vítězslava Nováka

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence svou činnost směřuje na oblast primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním.

  • úzká spolupráce se školním psychologem a výchovným poradcem (ŠPP) a s třídními učiteli
  • tvoření a realizace minimálního preventivního programu školy
  • vyhodnocování varovných signálů rizikového chování
  • poradenská činnost v oblasti rizikového chování
  • organizace besed na téma sociálně patologických jevů
  • budování zdravého a bezpečného klimatu školy
  • informování zákonných zástupců o preventivních aktivitách školy

Kontakt: Mgr. Květa Pilná, pilna@gvn.cz

Minimální preventivní program pro školní rok 2022/2023 zde

ŠPP

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout