Školské poradenské pracoviště

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP) GVN v Jindřichově Hradci

 

Od září 2019 na naší škole nově funguje Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP), v rámci kterého spolupracuje výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Naším cílem je nabídnout a v případě zájmu poskytnout vašemu dítěti, vám – zákonným zástupcům a pedagogickému sboru bezpečné a profesionální prostředí, které bude hledat rychlou a efektivní cestu k řešení vašich potíží.  Samozřejmostí je diskrétnost, mlčenlivost a souhlas s našimi službami.

Veškerá činnost metodika prevence, výchovného poradce a školního psychologa se řídí Vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poradenských službách v aktuálním znění. Činnost školního metodika prevence a výchovného poradce je škole uložena ze zákona a jejich působení ve škole tudíž nepodléhá souhlasu ze strany zletilých žáků nebo rodičů nezletilých žáků. Činnost psychologa nad rámec níže popsané standardní podpůrné intervence lze realizovat pouze na základě jednotlivého informovaného souhlasu.

Na naší škole tyto služby zajišťují:

výchovný poradce

Mgr. Hana Šebková

380 311 527

sebkova@gvn.cz

školní metodik prevence

Mgr. Květa Pilná

380 311 522

pilna@gvn.cz

školní psycholog

Mgr. et Mgr. Nikola Bílá

604 858 745

bila@gvn.cz

 

Šk.psycholog a ŠPP