Obecné informace

Předmětová komise: ruský jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, latinský jazyk

Ruský, francouzský a španělský jazyk je vyučován jako 2. povinný cizí jazyk od 1. ročníku čtyřletého studia a 2. ročníku osmiletého studia podle zájmu studentů v rozsahu 3 hodiny týdně. Studium jazyka lze ukončit maturitní zkouškou (státní nebo profilovou). Latinský jazyk je vyučován jako nepovinný předmět v rozsahu 2 hodiny týdně. Učitelé účelně využívají široké spektrum metod a forem práce s důrazem na vytváření příležitostí k rozvoji interkulturní komunikační kompetence v cílovém jazyce.