Vít Zeman

VÍT ZEMAN

Vzdělání

2021 – dosud                    Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci; Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol, aprobace: Český jazyk a literatura – Základy společenských věd (Mgr.)

2020 – dosud                    Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze; Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika (Ph.D.)

2018 – 2020                     Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze; obor Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (MgA.)

2017 – 2019                     kurz CŽV „Kreativní pedagogika – pedagogická kondice“ (DAMU)

2015 – 2018                     Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; obor Filozofie a religionistika (Bc.)

2011 – 2015                     Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec

Praxe

2021 – dosud                    Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Katedra autorské tvorby a pedagogiky; předměty: Authorial Reading, Metodický seminář, Úvod do autorského herectví

2020 – 2021                     Dům dětí a mládeže Stodůlky, kurzy: Tvůrčí hraní a psaní, Improvizace

2019 – 2020                     Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo nám. 34; literárně-dramatický obor

Z publikační činnosti

2022            Čtení literárního díla jako fenomenologický problém. Dostupné z: https://reflexe.flu.cas.cz/archiv/reflexe-61/cteni-literarniho-dila-jako-fenomenologicky-problem/

2021            Verbální ironie: výzva pro autorské herectví. Dostupné z: https://www.autorskeherectvi.cz/post/zeman-vít-verbální-ironie-výzva-pro-autorské-herectví-20212021            Když text není o samotě. In: RAŠKOVOVÁ, Lucie. To víčko nemusíte odšroubovávat, je v něm dírka. Praha: Brkola, 2021.

2020            2st International Academic Conference: Theatricality – Antitheatricality: Transdisciplinary and Scenological Studies on Contemporary Theatre, University of Bielsko‑Biała, Poland. Publikování příspěvku The Presence of the Spectator as a Crucial Aspect of Authorial Reading se v současnosti připravuje.

2020            Dialogické jednání s vnitřním partnerem jako filosofický problém. DOI doi.org/10.15452/BilaMista.2020.02

2019            O pojmu autenticity se stálým zřetelem ke Kierkegaardovi. In: Cirkevné listy. 2019, roč. CXLIII, č.7–8. ISSN 0139-9217

2018            Mundus optimus          Dostupné z: https://fevth.uniba.sk/fileadmin/ebf/Kniznica_EBF_UK/Z_dielne_nasich_autorov/2019/Zbornik_konferencia_FIDES_QUEARENS_INTELLECTUM_2018.pdf

Uspořádané workshopy

2019            Dialogické jednání s vnitřním partnerem na Humboldtově univerzitě v Berlíně

2020            Vliv těla na význam verbální výpovědi (DAMU)

2021            PRAVDĚ-PODOBNĚ budeme PSÁT (DAMU)

2021            VERI-SIMILAR we'll be WRITING (DAMU)

Z umělecké činnosti

2021            3. místo v mezinárodní soutěži minutových divadelních her (The Academy of Theatre, Radio, Film and Television – University of Ljubljana) se scénářem Jednostranná/The Only Page.

2020             Nedívadlo (Non-see-atre) – autorské představení jednoho herce

2015            aktivní účast na festivalu antického dramatu Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani di Palazzolo Acreide – představení Král Oidipús (Sofoklés)    

Koníčky a zájmy 

dálková turistika, divadlo, kytara, cajon, běh, kolo, četba

Motto

Rozhodovat můžeme jen o tom, co udělat s časem, který nám byl dán.“ (Tolkien)

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Email zeman@gvn.cz

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout