Okresní kolo v olympiádě z německého jazyka

Gratulujeme našim dvěma vítězkám v okresním kole olympiády v NJ, která se konala v úterý 8.3. v DDM v Jindřichově Hradci. Julie Moravcová ze 7.A zde získala první místo a Kateřina Jindrová ze 6.A místo druhé. Během dopoledne studentky absolvovaly poslechovou část a následně konverzovaly na zadané téma. V mezidobí se "rozehřívaly" neformální a nehodnocenou konverzací v NJ mimo zkušební prostory. "Poslech mi připadal jednoduchý", komentuje Katka, "a konverzace jako obvykle". Děkujeme i organizátorům za milou šanci ke studentskému setkání napříč školami a možnost si vyzkoušet něco jazykově mimořádného. 

Text: Jana Kittová

Studium

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout