Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Základní informace:

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů.

Uchazeč o vzdělávání v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. V případě, že podá dvě přihlášky, má možnost konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku na obor, jehož součástí je JPZ, koná zkoušku pouze jednou.

Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se uchazeč nemůže v prvním či druhém termínu dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, omluví se řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Kritéria pro přijetí si každá škola stanovuje individuálně. Zákon pouze stanovuje, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 %.

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

Obor 79 – 41  –  K/41 – Gymnázium – všeobecné (4 - leté):  14. dubna 2020 (1. termín)

                                                                                                 15. dubna 2020 (2. termín)

Obor 79 – 41  –  K/81 – Gymnázium – všeobecné (8 - leté):  16. dubna 2020 (1. termín)

                                                                                                 17. dubna 2020 (2. termín)

Ve středu 29. 4. 2020  v době od 8 do 14.00 mohou zákonní zástupci uchazečů podle §38 správního řádu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí nahlédnout do spisu uchazeče. Upozorňujeme, že seznam přijatých uchazečů v tuto dobu k dispozici ještě NEBUDE.

Zveřejnění výsledků - ve čtvrtek 30. dubna 2020 ráno (cca v 8:00 hod.)

 

Pro studenty