Poděkování Spolku pro rozvoj GVN

Chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování Spolku pro rozvoj GVN za finanční výpomoc při účasti našich žáků na divadelním představení v německém jazyce. 

Spolek pro rozvoj GVN uhradil fakturu v celkové výši 4650,- Kč.

Děkujeme!

Lenka Vetýšková, ředitelka školy

Více o činnosti Spolku zde

Studujte na škole s hlubokou historií, která byla založená v roce 1596

Na naší škole studovali významné osobnosti: skladatelé Vítězslav Novák a Bedřich Smetana, či Adam Michna z Otradovic.

Budoucnos studia na vysoké škole

Studenti našeho gymnázia dosahují velmi dobrých studijních výsledků. Na vysoké školy je přijímáno 80 až 90 % všech absolventů.

Studujte v zahraničí

Naši studenti mají možnost studovat na zahraničních partnerských školách, uskutečňujeme pobyty v Anglii, Itálii, v Americe a jiných zemích.

Široká nabídka volnočasových aktivit

Škola má vlastní tělocvičnu, posilovnu a přírodní sportovní areál s víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem.

Projekty školy

Jihočeský kraj
Evropská Unie
Interreg
DofE - The Duke of Edinburgh´s International Award
UNESCO
comenius
Projekt Heimat
erasmus
rop