Nacházíte se zde: Úvodní stránka / O škole / Spolek GVN

Pozvání na členskou schůzi

Členská schůze Spolku pro rozvoj GVN se uskuteční ve čtvrtek 14. 10. v 17:00 hodin v učebně 1. B (přízemí školy). 

Program:

  1. Přivítání a seznámení s programem schůze
  2. Volba návrhové komise pro sestavení usnesení členské schůze
  3. Zpráva o činnosti Spolku od minulé členské schůze
  4. Zpráva kontrolní komise
  5. Návrh rozpočtu a návrh dalšího způsobu financování Spolku
  6. Diskuze
  7. Usnesení a závěr

 

O škole