Dodávka nábytku do nové učebny IT

Výzva k podání nabídek zde

Zápis o posouzení nabídek zde

O škole