Žádost o vystavení katalogového listu

Základní informace o vydávání katalogového listu

1. Žadatel doručí písemnou „Žádost o vyhotovení katalogového listu“ do sekretariátu školy (osobně, poštou, elektronickou poštou – na adresu sekretariat@gvn.cz). Vyhotovení katalogového listu je zpoplatněno 50 Kč za jeden dokument. Poplatek se hradí v hotovosti v účtárně školy nebo bezhotovostně na účet školy 19-294080287/0100. Do poznámky pro příjemce napište své příjmení a „KL“.
2. Vyzvednutí katalogového listu je možné v sekretariátu školy (v době od 8:00-14.00 hod).
3. Pokud se katalogový list bude zasílat poštou, bude poplatek činit 50 Kč + 70 Kč (náklady spojené se zasláním poštou). Katalogový list bude zaslán poštou až po připsání poplatku na účet školy.
4. Při nezaplacení poplatku nebude katalogový list vydán.
5. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Jakmile bude katalogový list připraven k vyzvednutí, budete kontaktováni na telefon uvedený v žádosti.
6. Tento postup neplatí pro současné maturanty, pro ty je katalogový list vydáván zdarma.

 

Žádost o vystavení katalogového listu

Servis