Odeslání pozvánek

Vážení rodiče, milí uchazeči.

Dnes Vám rozesíláme pozvánky k přijímacímu řízení na naší školu. Připomínáme nutnost v den konání přijímací zkoušky odevzdat Potvrzení o  negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, provedených ve škole, jíž je žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech. Toto potvrzení může být nahrazeno také dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, dále dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

 

3. 5. jednotná přijímací zkouška do čtyřletého studijního oboru, 1. řádný termín

4. 5. jednotná přijímací zkouška do čtyřletého studijního oboru, 2. řádný termín

5. 5. jednotná přijímací zkouška do víceletého gymnázia, 1. řádný termín

6. 5. jednotná přijímací zkouška do víceletého gymnázia, 2. řádný termín

2. 6. 1. náhradní termín JPZ - všechny obory vzdělání

3. 6. 2. náhradní termín JPZ - všechny obory vzdělání

 

Všem uchazečům přejeme hodně zdraví, štěstí, bystrou mysl a úsměv na rtech. 

Lenka Vetýšková, ředitelka školy

Pro studenty