Počty přihlášených uchazečů 2021

Do čtyřletého studia jsme zaevidovali 110 uchazečů (přijímáme 60), do osmiletého studia 75 uchazečů (přijímáme 30).

Pro studenty