Termíny profilových zkoušek

V jarním zkušebním období budou maturitní ročníky skládat profilovou maturitní zkoušku následovně:

8. A  1.- 4. 6. 2021

4. B, 4. C  7. - 10. 6. 2021

Pro studenty