Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce

Přijímací zkoušky na střední školy

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat:

čtyřleté studium: 3. 5. (1. řádný termín), 4. 5. (2. řádný termín)

víceleté gymnázium: 5. 5. (1. řádný termín), 6. 5. (2. řádný termín)

Náhradní termín pro oba obory: 2. 6. (1. náhradní termín), 3. 6. (2. náhradní termín)

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení

Harmonogram přijímacího řízení

Pro studenty