Gymnázium Vítězslava Nováka

Nacházíte se zde: Úvodní stránka / Pro žáky / DofE

Program DofE na GVN

Ve zvláštním roce 2020 se nám podařilo obnovit program DofE na naší škole. Během jarní karantény byli osloveni všichni žáci gymnázia s možností se do programu zapojit. Žáci posledního ročníku, kteří již byli dříve účastníky programu, dostali nabídku tento program dokončit, ale bohužel tuto možnost nikdo nevyužil.  

Nově se zapojilo 19 žáků z nižšího i vyššího gymnázia. Založili jsme také instagramový účet dofe_gvn. 

18 žáků opravdu začalo plnit své vytýčené cíle a v současnosti máme jednu účastnici, která má dokončené všechny individuální aktivity a několik dalších, kterým zbývá dokončit třeba jen jedna aktivita. Bohužel se nám nepodařilo v této náročné době uspořádat expedici, která by dovolila účastníkům dokončit celý program. Doufám, že letošní jaro bude příznivější a podaří se nám na expedice vyjet.  

V rámci programu se plní aktivity ve třech oblastech – sport, dovednost a dobrovolnictví. Každý účastník si zvolí své cíle, které jsou pro něj osobně individuální výzvou a ty potom plní pravidelně po dobu 3 nebo 6 měsíců. Musím říct, že výběr aktivit našich žáků je opravdu pestrý. V oblasti sportu se např. objevují aktivity jako skateboard, chůze, pravidelný běh, učení se gymnastickým prvkům, pravidelné cvičení a posilování, jízda na kole…  V oblasti dovednost naši dofáci např. šijí, čtou knihy (i v Aj), vaří, připravují se na jazykové zkoušky, učí se znakovou řeč apod. V oblasti dobrovolnictví většina sbírá odpadky a činí tak naše okolí hezčí. Respekt si ale zaslouží především ti, kteří si zvolili dobrovolnictví formou přímé pomoci jiným osobám např. hlídání dětí, pomoc s péčí o zvířata v DDM, návštěvy v domově důchodců, nakupování a pomoc starší sousedce, doučování… Všechny tyto aktivity naši dofáci zvládli za dodržení všech epidemických opatření a dokázali tak odlehčit  tíživou situaci rodin a potěšit ostatní v této nelehké době, za což jim patří obrovský dík.  

Věřím, že většina dofáků zvládne v letošním roce své aktivity dokončit a získají bronzový odznak vévody z Edinburgu. Letos se předávání odznaků a diplomů uskutečnilo v rámci akce „DofE jede za vámi“ a slavnostní ceremonie proběhla online formou, na níž byla přítomna spousta skvělých osobností od nás i ze světa a všichni potvrzují velkou důležitost tohoto programu v současném světě.  

Přeji všem dofákům hodně síly a osobní zodpovědnosti ke splnění všech cílů a věřím, že si pojedou pro svá ocenění na další slavnostní ceremonii, která snad již proběhne naživo a budou se moci setkat s některými slavnými osobnostmi, které programem také prošly.  

A co říci závěrem? Stříbrná úroveň čeká smiley

Text: M. Kubičková

Foto: M. Hrdinková

Magdaléna Hrdinková

Pro žáky

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout