Maturitní termíny ve školním roce 2020/2021

Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Didaktické testy společné části se uskuteční v období od pondělí od 3. května 2021 do 7. května 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. ledna 2021.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 16. května 2021 do 10. června 2021. Zkoušky konané formou písemné práce se mohou konat nejdříve 1. dubna 2021.  Konkrétní termíny konání povinných i nepovinných profilových zkoušek stanoví ředitelka školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

MZ konkrétní termíny

Pro studenty