Organizace výuky od 14. října 2020

V návaznosti na vývoj epidemiologické situace v ČR rozhodla Vláda ČR s účinností od 14. října 2020 následující:

  • žáci vyššího gymnázia, čtyřletého a osmiletého studia, pokračují v distančním vzdělávání
  • žáci nižšího gymnázia budou vzděláváni rovněž distančním způsobem

Omezení provozu škol

Opatření MŠMT

Informace pro školy

Pro všechny žáky bude platit upravený, tzv. distanční rozvrh. Účast na distančním vzdělávání je povinná. Nepřítomnost na distančním vzdělávání je potřeba řádně omlouvat přes Edupage.

V případě distanční výuky trvá nárok na dotovaný oběd. Všichni strávníci si v této době obědy sami odhlašují a přihlašují. Oběd je nutné si odnést v jídlonosiči.

I přes nejistou dobu, nezvyklá rozhodnutí, strach a celkový vývoj epidemiologické situace chci všem poděkovat za solidaritu, vstřícnost, pochopení a podporu.

Všem přeji hlavně zdraví, všechno ostatní společně zvládneme.

S velkou úctou,

Lenka Vetýšková

 

Pro studenty