Volby do školské rady na funkční období 2020-2023

Dne 5. 10. 2020 proběhlo podání návrhů kandidátů zástupců pedagogů a rodičů a zletilých žáku ve školské radě. Byly podány tyto návrhy kandidátů:

za rodiče a zletilé žáky:         

Drnek Tomáš, Ing. Mgr.

Hembera David, Ing.

Hronová Lucie, Mgr.

Jelínek Petr, Mgr.

Kubičková Martina, Mgr.

Severová Natálie

 

za pedagogy:

Flídrová Libuše, Mgr.

Kocarová Kristýna, Mgr.

Slanina Jaroslav, Mgr.

Vendlová Jitka, Mgr.

 

Volby za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky i za pedagogy se uskuteční v pátek, 27. listopadu 2020 od 9:00 do 17:00 hodin v sekretariátu školy, kde každý volič obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů. Z důvodu platnosti voleb do školské rady žádáme o prokázání se občanským průkazem.

 

V Jindřichově Hradci dne 19. listopadu 2020

 

Mgr. Lenka Vetýšková, ředitelka školy

Provozní informace

Nižší gymnázium v rotační výuce

Od 30.11. budou žáci nižšího gymnázia vzděláváni dle rotační prezenční výuky.

Prezenční výuka maturitních ročníků

25. 11. se prezenčně vrací do výuky žáci maturitních ročníků.

Volby do školské rady

V pátek, 27. 11. od 9 do 17 hodin proběhnou volby do školské rady.

Studujte na škole s hlubokou historií, která byla založená v roce 1596

Na naší škole studovali významné osobnosti: skladatelé Vítězslav Novák a Bedřich Smetana, či Adam Michna z Otradovic.

Budoucnos studia na vysoké škole

Studenti našeho gymnázia dosahují velmi dobrých studijních výsledků. Na vysoké školy je přijímáno 80 až 90 % všech absolventů.

Studujte v zahraničí

Naši studenti mají možnost studovat na zahraničních partnerských školách, uskutečňujeme pobyty v Anglii, Itálii, v Americe a jiných zemích.

Široká nabídka volnočasových aktivit

Škola má vlastní tělocvičnu, posilovnu a přírodní sportovní areál s víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem.

Projekty školy

Jihočeský kraj
Evropská Unie
Interreg
DofE - The Duke of Edinburgh´s International Award
UNESCO
comenius
Projekt Heimat
erasmus
rop