Dodatek č. 2 k Vnitřnímu řádu jídelny

Dodatek je zde.

Jídelna