Seznamy učebnic na školní rok 2020/2021

V přílohách naleznete seznamy učebnic na nový školní rok 2020 /2021. Připomínáme, že žáci nižšího gymnázia, s výjimkou jazykových učebnic, dostávají učebnice k zapůjčení od školy. Jazykové učebnice, včetně českého jazyka, je možné hromadně objednat na začátku školního roku po dohodě s vyučujícími.

Pro studenty