Maturitní zkouška-podzim 2020

V přílohách naleznete jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů v podzimním termínu 2020.

Pro studenty