Výuka od 8.6.

Milí rodiče, milí žáci.

Na základě rozhodnutí MŠMT je od 8. června umožněna dobrovolná přítomnost žáků ve školách. Výuka na naší škole bude probíhat od středy 10. června do pátku 19. června vyučováním tříd nižšího gymnázia. Žáci nižšího gymnázia obdrží přesný časový rozvrh do školního emailu, zároveň bude tento rozvrh uveřejněný na stránkách Edupage. Výuka bude zajištěna pro dané třídy dle rozvrhu od 8:00 do 11:45, s možností objednat si oběd ve školní jídelně. 

Při vstupu do budovy je nutné odevzdat Čestné prohlášení, možno stáhnout zde .

Žáci vyššího gymnázia pokračují ve výuce distančním způsobem. 

S přáním klidných dnů,

Lenka Vetýšková, ředitelka školy

Provozní informace

Úřední doba o prázdninách

Úřední doba o prázdninách bude každou středu od 8 do 12 hodin, nejlépe po předchozí domluvě na tel.č. 384 361 253 nebo na e-mailové adrese sekretariat@gvn.cz .

Studujte na škole s hlubokou historií, která byla založená v roce 1596

Na naší škole studovali významné osobnosti: skladatelé Vítězslav Novák a Bedřich Smetana, či Adam Michna z Otradovic.

Budoucnos studia na vysoké škole

Studenti našeho gymnázia dosahují velmi dobrých studijních výsledků. Na vysoké školy je přijímáno 80 až 90 % všech absolventů.

Studujte v zahraničí

Naši studenti mají možnost studovat na zahraničních partnerských školách, uskutečňujeme pobyty v Anglii, Itálii, v Americe a jiných zemích.

Široká nabídka volnočasových aktivit

Škola má vlastní tělocvičnu, posilovnu a přírodní sportovní areál s víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem.

Projekty školy

DofE - The Duke of Edinburgh´s International Award
UNESCO
comenius
Projekt Heimat
erasmus
rop