Termíny maturitních zkoušek

Co se týče maturitních zkoušek, proběhnou v aktuálním školním roce 2019/2020 v následujícím sledu:

Didaktický test (předměty matematika, francouzský či anglický jazyk) – 1. června

Didaktický test (předměty český jazyk a literatura, německý, španělský či ruský jazyk) – 2. června

Didaktický test (předmět Matematika+) – 3. června

Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne.

Ústní maturitní zkoušky proběhnou dle následujcícího rozpisu:

4. C   10. - 12. 6. 2020

4. B, 8. A 15. - 18. 6. 2020

Pro studenty