Chování těles v kapalině

https://youtu.be/1Oqaote6KHY