Vyhláška o hodnocení

V dokumentu najdete znění Vyhlášky o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Pro studenty