Maturitní zkouška 2019 / 2020

Veškeré informace týkající se maturitní zkoušky najdete na webové adrese http://www.cermat.cz

Nejzazší datum pro předání seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury:  úterý 31. března 2020 
 

Pro ústní zkoušku společné části z českého jazyka a literatury žák připraví do 31. března 2020 ze školního seznamu literárních děl vlastní seznam 20 děl. Pokud do stanoveného data žák vlastní seznam neodevzdá, losuje u zkoušky ze všech děl obsažených ve školním seznamu.

 

 

 

Pro studenty