Informace o konání MZ 2019/2020

V přílohách jsou k dispozici informace o současném pojetí maturitní zkoušky.

Pro studenty