Vyjádření k současné situaci

V oblasti školství vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků, v našem případě na základních a středních školách. Situace se vyvíjí, mění se ze dne na den, průběžně Vás informujeme o možnostech výuky tzv. dálkovým přístupem, vše monitorujeme, sledujeme zpravodajství, čerpáme z dostupných zdrojů, abychom Vám mohli veškeré změny co nejrychleji prezentovat a přizpůsobit se jim.

Asi už je nám všem jasné, že situace, kterou právě všichni prožíváme, není záležitostí pouhých pár dnů, čeká nás ještě složité a náročné období ve všech ohledech.

Snažíme se, my učitelé, dělat možné i nemožné, abychom zajistili výuku. Já osobně se svojí skupinou španělštiny, což je třída převážně maturujících, hledám cesty přes moderní technologie, víme o sobě, plníme závazky, komunikujeme. Vytvořila dotazník a kvíz v prostoru Office Forms, vytvořila jsem opět v Office skupinu Teams a v ní jsem nám na pondělí naplánovala společnou "schůzku". Je to jeden ze způsobů výuky, rozhodně ne jediný. Zadávám práci z učebnice, posíláme si odkazy na zajímavé články apod.

Chci tím říct, že si každý nacházíme svůj způsob, jak být užitečný, přínosný a nápomocný.

Sama pro sebe jsem si toto období nazvala Národní obrození 21. století. Zvládáme vše, umíme si pomáhat, jsme flexibilní, není nám jedno, jak se život bude vyvíjet dál. Situace není lehká, ale je jistě v našich silách se s ní vyrovnat s ohleduplností, vstřícností, ukázněností a empatií.

Děkuji svým kolegům, kteří spolupracují, děkuji všem provozním zaměstnancům, že se vzorně starají o budovu školy, aby byla v perfektním stavu, až se naši žáci opět vrátí do lavic, děkuji rodičům, kteří jsou chápaví a tolik solidární. A nejvíc děkuji Vám, moji milí žáci, že nám pomáháte vytvářet nestandardní studijní prostředí, že jste neustále připraveni plnit zadané úkoly, že chápete vážnost situace, která je pro nás všechny nová a nezvyklá, a kterou jistě všichni společně zvládneme a překonáme.

Nám všem přeji hlavně pevné zdraví.

Srdečně a s velkou úctou,

Lenka Vetýšková, ředitelka školy

 

 

Provozní informace

Uzavření školy z důvodu mimořádného opatření

S účinností ode dne 18. 5. 2020 se omezuje provoz škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním a středním vzdělávání ve školách podle zákona 561/2004 Sb.; zákaz se nevztahuje na osobní přítomnost žáků, kteří si podali přihlášku k maturitní zkoušce. Docházka není pro tyto žáky povinná.

Maturita - Didaktické testy

1. 6. DT z matematiky (8:00 hod.), anglického jazyka (13:00 hod.)
2. 6. DT z českého jazyka a literatury (8:00 hod.), německého jazyka (13:00 hod.), španělského jazyka (13:00 hod.)
3. 6. Matematika+ (9:00 hod.)

Přijímací zkoušky

8.6. Jednotná přijímací zkouška do čtyřletého oboru
9.6. Jednotná přijímací zkouška do osmiletého oboru
23.6. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro oba obory

Studujte na škole s hlubokou historií, která byla založená v roce 1596

Na naší škole studovali významné osobnosti: skladatelé Vítězslav Novák a Bedřich Smetana, či Adam Michna z Otradovic.

Budoucnos studia na vysoké škole

Studenti našeho gymnázia dosahují velmi dobrých studijních výsledků. Na vysoké školy je přijímáno 80 až 90 % všech absolventů.

Studujte v zahraničí

Naši studenti mají možnost studovat na zahraničních partnerských školách, uskutečňujeme pobyty v Anglii, Itálii, v Americe a jiných zemích.

Široká nabídka volnočasových aktivit

Škola má vlastní tělocvičnu, posilovnu a přírodní sportovní areál s víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem.

Projekty školy

DofE - The Duke of Edinburgh´s International Award
UNESCO
comenius
Projekt Heimat
erasmus
rop