Harmonogram maturitní zkoušky - jaro 2020

Konat didaktické testy společné části MZ v květnu 2020 mohou pouze žáci, kteří nejpozději ve čtvrtek 30. 4. 2020 úspěšně ukončí poslední ročník vzdělávání.

Pro studenty