Dokumenty

V přiložených dokumentech naleznete Minimální preventivní program, Krizový plán školy a Školní program proti šikanování.

Šk.psycholog a ŠPP