Gymnázium Vítězslava Nováka

21. 11. 2023 - schůze samosprávy

Vyřešeno

 • Místo: GVN
 • Peníze se vyberou na Otevřená okna
 • 15. 12. – Zpívání na schodech
  • Dobrovolné vstupné
  • Dobrovolníci prodávají produkty
  • Kavárna od spolku
 • 22. 12. – Jarmark
  • Program
   • 8:00 – 8:15 – úvod v tělocvičně, rozdělení lístečky do náhodných skupinek po 10 až 12
   • 8:15 – 10:00 (orientačně) – probíhá soutěž, skupinky obchází jednotlivá stanoviště
    • 9 stanovišť
    • Každá třída prváků, druháků a třeťáků si připraví jedno stanoviště
    • Stanoviště po 10 minutách
    • Průvodci
    • Zbytek vyššího gymplu připravuje tělocvičnu
   • 3. vyučovací hodina – třídnické hodiny
   • 4. vyučovací hodina
    • Tělocvična
    • Zpívání se sborem
    • Prodávání produktů
    • Kavárna od spolku
   • Odchody na oběd podle programu

Musí se vyřešit

 • Úkoly na stanovištích – probrat ve třídách
 • Celková soutěž – odměna
 • Kdo bude dělat průvodce
 • Každý se zeptá svého třídního učitele
 • Zkontaktovat Otevřená okna – na co konkrétně půjdou peníze, zapojení dobrovolníků, představení organizace studentům
 • Probrat s paní ředitelkou

Pro žáky

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout