Gymnázium Vítězslava Nováka

Školní mediace

GVN je školou otevřenou, kde se potkává mnoho životních příběhů. Každodenně v ní (žáci, učitelé a další pracovníci školy) a s ní (rodiče, vrstevníci, sourozenci) žijí lidé, kteří mají různá očekávání, názory, přístupy či hodnoty. To s sebou, kromě inspirace a kreativity, může přinášet také vzájemná nedorozumění a konflikty. 

 
Mediace je jednou z osvědčených metod řešení konfliktu s pomocí prostředníka, mediátora.  Mediátor je připraven naslouchat oběma účastníkům konfliktu, nastalé problémy pojmenovává a předkládá je jako témata ke společnému projednání. Mediátor nehodnotí, nenavrhuje žádná řešení, je zodpovědný za proces mediace, poskytuje bezpečný prostor pro konstruktivní rozhovor a umožňuje se lépe slyšet a domluvit. 

 

Co školní mediace nabízí?

  • je dobrovolná, důvěrná a orientuje se na řešení, nikoli na hledání viníka 
  • pracuje s emocemi, které k životu a konfliktu patří 
  • pomáhá rozhodovat se vědomě a samostatně 
  • ujasnit si potřeby jak své, tak druhé strany 
  • vede účastníky od negativního zážitku k pozitivnímu chování 
  • tvoří podmínky pro budoucí spolupráci 

 

Na koho se obrátit?

Interní mediátor a koordinátor: Mgr. Petra Křížová

 

S čím můžete přijít?  

  • konflikt, nedorozumění (problém s kýmkoliv ze školy)  
  • drobnosti, ale i větší trápení (napětí v kolektivu)   
  • rozhodnutí nebýt v nepříjemné situaci sám 

 

Školní mediace není nabízena a neřeší spory mimo rámec školy a osob se školou spojených. 

 

Servis

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout