Přijímací řízení osmileté studium 2023

Seznamte se s náležitostmi přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. Všem uchazečům o studium na GVN přejeme hodně trpělivosti a píle při přípravě na přijímací zkoušky a těšíme se na společnou spolupráci!

Kritéria přijímacího řízení 2023 zde

Prezentace k přijímacímu řízení zde

Žáci - cizinci, žáci Lex Ukrajina - potřebná dokumentace:

Kritéria nahrazujícího přijímacího pohovoru v čj zde

Čestné prohlášení zde

Žádost o prominutí přijímací zkoušky z ČJ zde

Žádost o zadání přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinštině zde

Pro studenty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout