Gymnázium Vítězslava Nováka

Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025

Termíny JPZ

obor vzdělání

1. řádný termín

2. řádný termín

1. náhradní termín

2. náhradní termín

čtyřleté gymnázium

12. dubna 2024

15. dubna 2024

29. dubna 2024

30. dubna 2024

osmileté gymnázium

16. dubna 2024

17. dubna 2024

Termíny ZKUŠEBNÍ SCHÉMA jednotných přijímacích zkoušek 2024

Výsledky 1. kola JPZ: 15. 5. 2024

Výsledky JPZ budou zveřejněny v DIPSY a zároveň na webových stránkách školy, dále na veřejně přístupném místě ve škole.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se neposílá, vyvěšením se považuje rozhodnutí za oznámené.

Uchazeči budou prostřednictvím DIPSY přiřazeni na SŠ.

Zápisový lístek neexistuje.

 

Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů.

Odvolat se lze pouze např. na procesní pochybení v průběhu přijímacího řízení.

Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů nemá smysl.

 

Vzdání se práva na přijetí

Pokud nechce uchazeč nastoupit do školy, na kterou byl přijat, může se vzdát práva na přijetí (to neznamená přijetí do další školy v pořadí!).

Pokud se chce uchazeč hlásit do dalšího kola, musí vzdání se práva na přijetí doručit na SŠ nejpozději do 3 pracovních dnů před termínem pro podání přihlášky.

Vzdání se práva na přijetí se vždy podá osobně ve škole nebo prostřednictvím pošty.

 

2. kolo přijímacího řízení

Do 20. 5. 2024 ředitelka školy zveřejní kritéria příjímacího řízení pro 2. kolo

Do 24. 5. 2024 – podání přihlášky

21. 6. 2024 – zveřejnění výsledků druhého kola

U 2. kola přijímacího řízení platí stejná pravidla jako v 1. kole, pouze se nekoná (povinně zohledňuje) JPZ.

Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru nebo se vzdal práva na přijetí.

 

3. kolo přijímacího řízení

(pokud bude vypsáno)

Přihlášky se podávají pouze tiskopisem.

Již se povinně nezohledňuje výsledek JPZ.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zasláno prostřednictvím ředitelky školy listinnou formou.

Do 3 pracovních dnů od doručení je možné podat odvolání.

Vzdát se práva na přijetí je možné do 3 pracovních dnů tam, kde uchazeč potvrdil svůj úmysl vzdělávat se.

 

Mgr. Lenka Vetýšková
ředitelka školy

 

Dokument ke stažení

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout