Gymnázium Vítězslava Nováka

Spolek pro rozvoj GVN

Vážení rodiče.

Obracím se na Vás s prosbou, která se týká finanční podpory Spolky pro rozvoj GVN.

Předseda Spolku, pan Ing. Vladimír Nosek, ve své informační zprávě shrnul veškeré finanční výdaje, jejichž prostřednictvím jsme mohli uskutečnit mnoho. Informace zde

Chtěla bych požádat Vás, kdo nepřispíváte, nebo jste nevěděli, že můžete - pomozte svým finančním příspěvkem se spolupodílet na úžasných aktivitách. Bez Spolku pro rozvoj bychom nemohli žákům naší školy hradit autobusy na soutěže, olympiády, sportovní kurzy; nemohli bychom oceňovat jejich píli a skvělou reprezentaci školy, nebylo by možné hradit užitečné preventivní programy atd. Více informací o Spolku zde.

Děkuji za pomoc a podporu, která vím, že nemusí být prioritou, ale chceme, aby žáci naší školy měli  možnost zažívat ještě víc než je běžné.

S velkým poděkováním,

Lenka Vetýšková, ředitelka školy

Aktivity

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout