Nacházíte se zde: Úvodní stránka / Aktivity

Kameny zmizelých - Rudolf Fantl

Ve čtvrtek 23.6. proběhlo položení kamenů zmizelých za rodinu Fantlovu. Rudolf Fantl, popravený v roce 1942, byl žákem jindřichohradeckého gymnázia.

Děkuji ZIKARONu z.s. , konkrétně paní Mgr. Martě Leblové, za připomínání a oživování těchto příběhů pro nás všechny. 

Velké poděkování patří Spolku pro rozvoj GVN za finanční příspěvek pro "kamen zmizelého" - Rudolfa Fantla.

Slavnostního položení kamenů zmizelých se zúčastnili i žáci kroužku mladých dějepisců. 

Lenka Vetýšková, ředitelka školy

 

Rudof Fantl – téměř zapomenutý příběh jindřichohradeckého gymnazisty

V únoru letošního roku uplynulo 80 let od tragické smrti Rudolfa Fantla, bývalého studenta jindřichohradeckého gymnázia. Jeho příběh by zůstal zapomenut, kdyby koncem ledna roku 2017 nepřišel na adresu gymnázia dopis Ing. Františka Fantla, žijícího od roku 1968 v Anglii. Požádal v něm o připomenutí tragického životního osudu svého bratrance Rudolfa, který vždy rád vzpomínal na svá studentská léta na gymnáziu Jindřichově Hradci.  Rodina Fantlových sestávala z otce Otty, matky Hermíny a dvou synů, Rudolfa (nar. 25. 6. 1920) a Pavla (nar. 23. 4. 1924).  Fantlovi žili v rodinné vile v Gymnasijní ulici a oba synové to měli do školy jen přes ulici. Otec vedl textilní obchod na dnešním Náměstí Míru, oba synové navštěvovali gymnázium a dobře se učili. Rudla, jak se mu doma říkalo, se kamarádil s Karem Bermanem, pozdějším slavným operním pěvcem. Koncem 30. let se rodina odstěhovala do Prahy, kde Ota opět vedl obchod s oděvy. Po zřízení Protektorátu a vyhlášení tzv. rasových zákonů začaly i pro rodinu Fantlovu platit mnohé zákazy a omezení. Židé nesměli chodit do kin, do divadel nebo do parku, v dopravních prostředcích směli používat pouze poslední vůz, byly jim odebrány telefony a rádia, jejich nákupní doba byla omezena a mnohé jiné. Od srpna 1941 pak bylo povinné nosit na oděvu žlutou šesticípou hvězdu. Celá rodina Fantlova byla transportováni do ghetta Terezín transportem „M“ z Prahy dne 14. 12. 1941. Přes nedostatek jídla, katastrofální ubytovací a hygienické podmínky, nebylo ghetto vyhlazovacím táborem. Jedinou výjimkou za celou existenci ghetta byla poprava oběšením 16 mladých mužů, kterou nařídilo vedení SS za přečin „nedovoleného poštovního styku s okolním světem“. Podle vzpomínek p. F. Fantla se Rudolf se pokusil přes českého četníka propašovat dopis svému děvčeti do Prahy a ten byl Němci zachycen. Dne 26. února 1942 přišel Rudolf o život. Oba jeho rodiče zemřeli v říjnu 1944 v plynových komorách v Osvětimi, mladší bratr Pavel tamtéž již v květnu 1944.

Ve čtvrtek 23. června 2022 se v 11.00 hodin uskuteční z iniciativy spolku Zikaron pokládání dalších tzv. kamenů zmizelých v Jindřichově Hradci. Tentokrát připomene tragické osudy členů rodiny Fantlových, které by neměly být zapomenuty.

Text a foto: Jana Burianová

Leták: Zikaron z.s.

 

Rudolf Fantl

Aktivity

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout