Nacházíte se zde: Úvodní stránka / Aktivity

UNESCO na GVN

Projekt „Týden škol UNESCO“

V rámci dlouhodobého projektu ASP UNESCO „Týden škol UNESCO“ GVN opět navázalo na předchozí projekty a obdobně připravilo, letos už podevatenácté, pro ZŠ z Jindřichova Hradce a blízkého okolí vzdělávací program s názvem „Světový den výživy/Mezinárodní den povědomí o plýtvání potravinami“.

Projekt se uskutečnil 31. 5. 2022 od 8,00 do 13,30 hodin a zúčastnilo se ho 11 tříd z jindřichohradeckých základních škol, 1 třída ze ZŠ Kunžak a 3 třídy nižších ročníků víceletého gymnázia.

Studenti GVN připravili pro žáky ZŠ na tato dvě témata pět stanovišť, na kterých své hosty seznámili, alespoň částečně, s danou problematikou.

1. stanoviště - FAO

Na úvodním stanovišti studenti dějepisného semináře představili všem organizaci FAO. Informovali o tom, kdy tato organizace vznikla, jaká byla a je její agenda a jaké problémy řeší tato organizace v současnosti.

Na závěr si žáci ověřili, s použitím mobilní aplikace, své nově získané znalosti.

2. stanoviště – Zdravá výživa a zdravý životní styl

Toto stanoviště bylo zaměřeno na zdravou výživu a zdravý životní styl. Studenti GVN zde seznámili žáky ZŠ se základními živinami a minerálními látkami, které jsou nezbytné pro zdravý život člověka. Vysvětlili jim také, jaké problémy mohou nastat při jejich nedostatku. Na základě vlastní zkušenosti informovali o významu pohybu, sporu i otužování.

 

3. stanoviště – Plýtvání potravinami

Po dvou, spíše teoretických stanovištích, následovalo další, kde naši studenti formou řízené diskuse se žáky ZŠ řešili problematiku plýtvání potravinami.

Tady už naši hosté sami, na základě svých znalostí a zkušeností z domova i svého okolí, formulovali poznatky a docházeli k závěrům, co je to plýtvání potravinami, jaké jsou příčiny plýtvání, kde k němu dochází nejvíce a navrhovali, jak plýtvání potravinami minimalizovat.

4. stanoviště – Třídění odpadů

Čtvrté stanoviště už bylo převážně praktické. Nejdříve si na něm návštěvníci připomněli důležitost a způsoby třídění odpadů a pak už se ve skupinkách snažili roztřídit odpady, které jim naši studenti připravili. Ti je tříděním provázeli, vysvětlovali nejasnosti a doplňovali jejich vlastní znalosti o nové informace.

5. stanoviště – Měření pH nápojů

Také poslední stanoviště bylo ryze praktické. Zde si žáci ZŠ, opět ve skupinkách,  mohli pomocí čidel Vernier změřit pH běžných nápojů, se kterými se denně setkávají a většinu z nich pijí. Na základě těchto měření si s překvapením uvědomili, že např. coca cola je stejně kyselá jako ocet, ale my to nevnímáme kvůli vysoké hladině přidaného cukru.

 

Další téma pro „Týden škol UNESCO“ bylo „Umělá inteligence a 100. výročí RUR Karla Čapka“. Toto téma bylo náročné, proto ho studenti GVN představili žákům ZŠ jen formou panelů, které si žáci mohli prohlédnou na chodbě GVN.

Všichni studenti GVN v přípravě i představení svých stanovištích odvedli obrovský kus práce. Mé upřímné poděkování tedy patří všem těmto studentům a také pedagogům, kteří se podíleli na realizaci tohoto projektu.

Děkuji i studentům 3. B a 3. C, kteří se velmi dobře zhostili role průvodců.

Text a foto: H. H.

 

 

Aktivity

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout