Gymnázium Vítězslava Nováka

Den učitelů

28. březen patří k významným dnům, kdy si celý svět připomíná narození Jana Amose Komenského, Učitele národů.

Zároveň si tímto dnem připomínáme Den učitelů, který by měl být dnem vyjádření úcty a respektu k nejkrásnějšímu povolání, které znám, tomu učitelskému. 

Všem kolegyním a kolegům přeji, ať stále mají svoji profesi jako poslání, ať jsou jejich žáci neustálým zdrojem inspirace a zvídavých otázek, ať má učitelství své pevné základy, na kterých bude možné stavět společnou a vzdělanou společnost.

Vše nejlepší!

„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“ Jan A. Komenský

Lenka Vetýšková, ředitelka školy

Aktivity

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout