Gymnázium Vítězslava Nováka

Nanotechnologie na GVN

V pondělí 16. 12. 2019 se uskutečnila velmi zajímavá přednáška, a to v rámci cyklu „Přednášky z přírodních věd a matematiky". Téma této populárně naučné přednášky bylo

Moderní nanotechnologie v současné medicíně.

Přednášejícím byl prof. RNDr. Evžen Amler, CSc., vedoucí Ústavu biofyziky 2. LF UK, který se v současné době věnuje tkáňovému inženýrství, nanotechnologiím a řízenému dodávání léčiv.

Studenti GVN, přítomní na přednášce, získali nové informace o nanomateriálech a jejich využití jak v medicíně, tak i např. jako biosenzory.

Děkujeme prof. Amlerovi za podnětnou a poutavou přednášku a všem zúčastněným studentům za jejich zájem.

text a foto: Hana Hančová

Aktivity

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout