Gymnázium Vítězslava Nováka

Beseda s absolventy

V pátek  20.12. proběhla na naší škole beseda, na které se letošní maturanti a studenti 3. ročníků měli možnost dozvědět praktické rady a informace, které nasbírali naši absolventi během prvních dvou  až tří let na vysokých školách. Navíc letos dorazilo i několik „starších absolventů“, jejichž zkušenosti např.s hledáním vhodného tématu diplomové práce, zahraničními studijními pobyty, či uplatněním v praxi byly  také jistě zajímavé.

 Během společné úvodní části se přítomní studenti dozvěděli o jednotlivých typech přijímacího řízení, podávání přihlášek, možnostech ubytování, dopravy, ale také o tom, jak poznat, že jsem VŠ nezvolil správně, co v takovém případě dělat či nedělat. Potom  se studenti rozešli podle svého zaměření a následně již probíhala diskuse v menších skupinách podle oborového zaměření fakult. Každý měl možnost zeptat se na to, co ho konkrétně zajímalo - ať už to bylo přijímací řízení, kreditový systém, průběh semestru či  hodnocení během zkouškového období či jakékoliv další bezprostřední dojmy a rady.

Děkuji za účast všem absolventům, kteří si udělali čas, přestože řada z nich už měla zkouškové období, a přišli se podělit o své zkušenosti s bývalými spolužáky.

Zvláštní poděkování patří Magdaleně Slámové, která byla hlavním koordinátorem akce.

Těší mne, že tato již tradiční akce na naší škole se opět sešla s pozitivními ohlasy studentů

…Líbilo se mi, že jsme měli tu možnost setkat se ve škole se studenty, kteří mají už zkušenost s přijímačkami a studiem na VŠ. 

Dozvěděla jsem se jejich postřehy a řekli nám, co by udělali jinak, kdyby měli absolvovat první ročníky znovu. Informace, které bych se nikde nedočetla, reálný pohled na studium a množství volného času.   (M.Šimánková 4.B)

 

…Dnešní beseda s bývalými absolventy našeho gymnázia byla pro mne osobně velmi přínosná. Konkrétně my jsme debatovali se studenty lékařských fakult. Na naše otázky nám odpovídali mile a bylo vidět, že je studium baví a naplňuje. Pro nás určitě velká motivace do budoucna. (M.Nováková 4.C)

    

Aktivity

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout