Gymnázium Vítězslava Nováka

Den Země 2021

Den Země 2021

V letošním školním roce jsme si Den Země (22.4.) připomněli třemi aktivitami. V dubnu se žáci i učitelé zamysleli nad tím, jak by mohli ekologizovat jeden svůj běžný den. Nápady si zapsali do sdílené tabulky.

V jeden květnový den pak měli zkusit náměty z tabulky zrealizovat a splněné cíle si opět zaznamenali do tabulky.

V červnu na základě vyplněných tabulek vznikl průzkumný dotazník s 12 otázkami, který měl ukázat, jak ekologický životní styl gymnazisté mají a jak jsou ochotni svůj životní styl udělat ještě příznivější pro planetu Zemi.

Do vyplňování dotazníku se zapojila asi pětina gymnazistů, za což jim děkuji. Z výsledků (viz odkaz) je vidět, že jedno z hesel trvale udržitelného rozvoje „Mysli globálně, jednej lokálně“ opravdu platí a že i malá změna může mít velký vliv, pokud ji udělá hodně lidí.

Text: M. Míková

Výsledky dotazníku

Aktivity

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout