Gymnázium Vítězslava Nováka

Olympiáda lidských práv

Olympiáda lidských práv je prestižní soutěž zabývající se lidskoprávními otázkami, kterou na území České republiky každoročně pořádá spolek Leges humanae. Letos jsem se, stejně jako minulý rok, do klání středoškoláků zabývajících se lidskými právy, zapsal i já.

Školní kolo prošlo podstatnou změnou – letos nebylo třeba vyplnit krátký vědomostní test, a soutěžícím proto zbylo více času na psaní eseje na jimi zvolené téma. Můj výběr byla otázka XY, se kterou jsem se probojoval až do finále.

Před ním mě však čekal nelehký úkol: napsat esej novou, propracovanější, se kterou budu v osudný den bojovat proti ostatním. Na výběr bylo několik témat, pro mě nejschůdnější navrhlo zastoupení Evropské Komise v ČR: Ochrana některých znevýhodněných skupin obyvatelstva. Můj esej se proto zabýval tím, jestli má stát přijímat opatření proti diskriminaci menšin ve vzdělávání.

Samotné finále prošlo výraznými změnami také – na to, že probíhalo kvůli stávajícím koronavirovým opatřením online nehledě. Kupříkladu obhajoba eseje, kterou museli minulý rok podstoupit pouze superfinalisté, se týkala všech padesáti postupujících. Superfinalistům, mezi které jsem se probojoval, náležel úkol jiný: zodpovědět otázky týkající se lidských práv. Řešila se svoboda náboženského projevu, podnikání a znečišťování planety, ale i etické aspekty úpravy genomu lidského embrya a možné ekonomické dopady takové úpravy na společnost. Měl jsem to štěstí a zodpovídal jsem právě poslední zmíněnou otázku.

Po vyjádření se všech účastníků se porota, složená z Lindy Sokačové (z Amnesty International), Jakuba Machačky (z Rady vlády ČR pro lidská práva), Jana Slavíčka (z kanceláře Ombudsmana ČR), Dagmar Horné (z Rady vlády SR pro lidská práva), Kláry Laurenčíkové (z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání), Martina Sváška (ze zastoupení EK v ČR), Ivy Zizy (z Velvyslanectví USA v ČR), Ľudmily Malíkové (profesorky politologie), Adama Kordače (z kanceláře EP v ČR), Veroniky Bílkové (docentky práv) a Jarmily Schreiberové (z Člověka v tísni), shodla na tom, že mi náleží čtvrté místo a cena za nejlepší esej školního kola.

Letos si, víc než kdy jindy, odvážím zkušenosti s mluveným projevem, improvizací a rychlým myšlením, a povědomí o mých slabinách a – naopak – silných stránkách.

Text a foto: Denis Pauk

Aktivity

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout