Gymnázium Vítězslava Nováka

Svíčka pro Václava Havla

Svíčka pro V.H. 

Již tradičně si 18. prosince připomínáme úmrtí Václava Havla, prezidenta a politika, demokrata, disidenta, spisovatele, člověka. 

Letos poprvé byli přizváni k aktivní účasti naši studenti, a tak z jejich úst zazněla slova Václava Havla, která neztratila nic ze své aktuálnosti. Ba spíše naopak. 

 

Co chci říci: slovo je úkaz tajemný, mnohoznačný, ambivalentní, zrádný. Může být paprskem světla v říši tmy, jak kdysi nazval Bělinskij Ostrovského Bouři, ale i smrtonosným šípem. A co je nejhorší: může být chvíli tím a chvíli oním, může být dokonce obojím současně!  Slovo o slovu – samizdatová esej, 25.července 1989  

 

Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují, že všechno vyřeší za vás. Takoví lidé chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok. Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří mají diktátorské sklony, příliš často mění názory, nejsou schopni se domluvit s jinými, nabízejí různá dobrodružná, nepromyšlená a neodpovědná řešení a kteří by se nejraději vrátili k centralistickému řízení všech našich společných věcí.“   Václav Havel o volbách, Československá televize 2. června 1992  

 

Zdá se mi, že možná nejdůležitější věcí dnes je – a má pozorování či mé zkušenosti z posledních desítiletí mne v tom znovu a znovu utvrzují – zachovat si pokorný vztah ke světu, ctít to, co nás přesahuje, vzít na vědomí, že jsou tajemství, která nikdy nepochopíme, a uvědomit si, že sice musíme přijímat svou odpovědnost za svět, ale nemůžeme ji zakládat na přesvědčení, že všechno víme a víme tudíž také, jak všechno dopadne. Nevíme nic. Ale naději nám nikdo vzít nemůže.   Václav Havel při převzetí čestného doktorátu Institutu politických věd, Paříž 22. října 2009  … 

 

Děkuji Julie Noskové, Šimonu Ježkovi, Vojtovi Pobudovi, Katce Štiplové a Pavlu Slavíkovi, že byli ochotni nejen na náměstí vystoupit, ale i se zamýšlet a pracovat s texty Václava Havla. 

Text a foto: Hana Šebková 

Aktivity

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout