Gymnázium Vítězslava Nováka

Živá knihovna na GVN

V rámci oslav 71. výročí mezinárodního dne lidských práv, proběhl na gymnáziu dne 9. 12. 2019 pod záštitou organizace Amnesty International workshop Živá knihovna.

Přínosem akce, které se zúčastnilo přes dvacet studentů — převážně seminaristů ZSV ze třetích ročníků — má být uvědomění si vlastních předsudků a boj s nimi.

Na začátku programu knihovnice — lektorky organizace — představily Amnesty samotné, jeho aktivity, úspěchy a motivy. Pokračování se neslo v poklidném a komorním duchu čtení knih — ty však byly krajně nevšední. Knihou se totiž v žargonu workshopu rozumí přednášející s handicapem — příslušenstvím k etnické menšině, sociálně slabší vrstvě, či s psychickou poruchou. Na gymnáziu byly knihy tři, a to konkrétně slepý Rom Vláďa, týraná žena Livie a bezdomovec s těžkou depresí Emil.

Čtení knih probíhalo po menších skupinkách sedmi lidí v intervalu dvaceti minut, ve kterém byla polovina zasvěcena vyprávění a zbytek diskusi se studenty.

Po závěrečné reflexi měli studenti možnost napsat vzkaz knihám a požádat je o kontakt. Stává se totiž často, že studenti mají otázky, na které se báli ve skupině zeptat.

Od účastníků se mi dostalo velice pozitivních ohlasů a jednoznačné přivítání dalších podobných akcí. Naši hosté si taktéž knihovnu na naší škole pochvalovali. Dodávali navíc, že naše škola patří k těm aktivnějším a šikovnějším, co se diskusí týče.

Akce posloužila jako otevření Maratonského týdne, který probíhal až do pátku 16. prosince.

Text a foto: Denis Pauk, student 7.A

Živá knihovna   Živá knihovna  Živá knihovna

Aktivity

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout