Gymnázium Vítězslava Nováka

Projekt Barcelona

Žáci 2. B a 2. C vytvořili v hodinách španělštiny skupinový projekt na téma Barcelona, hlavní město Katálanska.

V projektu dokázali, že mají velkou znalost reálií, bohatou slovní zásobu a v neposlední řadě velikou chuť Barcelonu osobně navštívit a poznat. Celý projekt všichni žáci prezentovali samozřejmě ve španělštině. Všem patří velký dík za nadšení a elán, se kterým na projektu pracovali. !Muchas gracias y qué viva Barcelona!

Text a foto: Lenka Vetýšková

Aktivity

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout