Gymnázium Vítězslava Nováka

Exkurze do Jaderné elektrárny Temelín

Dne 11. 2. 2019 se naše třída 2.C v doprovodu kantorů pí. Míkové a p. Pelikána vydala navštívit jadernou elektrárnu Temelín, kam jsme se chtěli podívat již minulý rok.

Cestovali jsme autobusem, který nás zavezl k informačnímu centru, jež stojí nedaleko zmíněné elektrárny. Potom, co jsme byli náležitě poučeni, jsme každý vyfasovali helmu, reflexní vestu a vizitku na krk. Také nás rozdělili do čtyř skupin, kterým byli přiděleni průvodci. Bez problémů jsme prošli odbavovací halou, podobnou té na letišti. Prošli jsme detektorem kovů, zařízením měřícím radioaktivitu a dva z každé skupiny byli podrobeni alkoholovému testeru. Potom jsme v doprovodu naší průvodkyně zahájili prohlídku areálu. Stáli jsme pod chladícími věžemi, prohlédli si strojovnu s turbínou, chladící okruh a navštívili elektrárenský simulátor, což je vlastně přesná napodobenina řídícího střediska, kde se školí budoucí jaderní inženýři a kde prodělávají zátěžové zkoušky. Nakonec nás paní průvodkyně vzala zpět do informačního centra, abychom shlédli prezentaci o jaderné energii a mohli si doplnit své znalosti. Potom nás již čekal jen rozchod po infocentru, kde byly rozmístěny nástěnky a obrazovky s kvízy, díky kterým jsme si ověřili své postřehy během dne. To však již nadešel čas návratu...

Text: Filip Dolejší, 2.C

Aktivity

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout