Gymnázium Vítězslava Nováka

Česko-německé a česko-rakouské vztahy a německy píšící autoři

Jakými spornými historickými otázkami se zabývá Česko-rakouská komise historiků, jak se odlišují pohledy historiků z obou stran hranice na dějinné události a jak v budoucnosti sblížit vnímání historických okamžiků společných dějin – to jsou jen některé otázky, na které mohli dostat naši studenti odpovědi při poutavé přednášce pana profesora Lukáše Fasory z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, přednesené v pátek 24. ledna 2020 na půdě GVN. Druhým přednášejícím byl pan dr. Zdeněk Mareček z Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky, který se zaměřil na německy píšící literární autory, zvláště pak brněnské spisovatele minulého století. Obě akce byly ukázkou vysokoškolské výuky a pro naše studenty přinesly především podněty k dalšímu hlubšímu studiu. Přednášky byly uspořádány v rámci oslav 30. výročí partnerství GVN s Gymnáziem v Neckargemündu, které si v letošním školním roce připomínáme.

Děkuji oběma přednášejícím za vstřícnost při organizaci akce a studentům za účast.

Text a foto: Jan Fiala

     

Aktivity

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout