Gymnázium Vítězslava Nováka

Účast GVN na pietní akci v Mauthausenu

V neděli 5.5.2024 jsme se na pozvání ministra školství p. Mikuláše Beka zúčastnili celodenní pietní akce v bývalém koncentračním táboře Mauthausen.

Účast GVN na pietní akci v Mauthausenu

Koncentrační tábor Mauthausen byl právě 5.5. 1945 osvobozen vojáky americké obrněné divize. Do Mauthausenu se v tento den vydaly tisíce lidí, kteří se přišli poklonit k památníku a vyjádřit tak svůj respekt a úctu.

V dopoledních hodinách jsme u československého památníku vyslechli projevy p. Mikuláše Beka, ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a p. Branislava Ondruše, státního tajemníka Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR.

Poté jsme absolvovali první část komentované prohlídky venkovních prostor Mauthausenu vedené skvělým a nezapomenutelným Vlastislavem Janíkem, ředitelem Oblastního muzea Praha-východ.

Jako součást národní delegace jsme se přesunuli na místo společného pietního průvodu, kde jsme společně s vojáky čestné jednotky, ministrem a velvyslance ČR položili věnce a kytice k pomníku na tzv. Appelplatzu.

Následovala beseda našich žáků s ministrem školství v místním kinosálu.

Posléze jsme navázali na komentovanou prohlídku s p. Janíkem, tentokrát vnitřních prostor Mauthausenu.

Osobně mi vyrazila dech účast obrovského množství lidí, kteří každoročně toto místo v době výročí osvobození navštěvují a vzdávají tak hold zemřelým i přeživším bývalého koncentračního tábora. Československý památník je svojí reálností i sochou Vězně (autor ak. sochař Antonín Nykl)  místem hodným rozjímání i uvědomění si mnohého. Stejně tak i nápis na památníku – „Lidé bděte“.

Děkuji MŠMT za jedinečné pozvání na tuto výjimečnou událost.

S úctou,

Lenka Vetýšková, ředitelka školy

Foto: Adam Houska

Aktivity

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout